Jag är användare
Jag kan
  • Byta lösenord
  • Mata in kontaktinformation
  • Verifiera tillitsnivå mot eduID.se/antagning.se
  • Konfigurera stark autentisering
  • Knyta ORCID med LU-konto
Jag är katalogadministratör
Jag kan
  • Skapa engångskod för ny användare
  • Skapa och distribuera engångskod åt användare som glömt lösenord
  • Genomföra identitetskontroll av användare